ราตรี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cestrum noctumum L. วงศ์ : Solanaceae ชื่อสามัญ : Night Blooming Jasmine, Queen of the Night, Cestrum, Lady of the Night- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มสูงไม่เกิน 2 เมตร แตกกิ่งก้าน ใบ เดี่ยว ใบเรียว ขอบขนาน ปลายใบแหลม ดอก ช่อ สีขาวอมเหลือง กลีบดอกเป็นหลอดยาว ปลายแบ่งเป็น 5 แฉก ดอกบานตอนกลางคืน

ยี่โถ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nerium indicum L. วงศ์ : Apocynaceae ชื่อสามัญ : Sweet Oleander, Rose Bay, Ceylon Tree ชื่ออื่น : ยี่โถฝรั่ง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร มียางสีขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว รูปเรียว ยาวปลายและโคนใบแหลม ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง มีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีแดง สีเหลือง มีทังชนิดกลีบลา และชนิดกลีบซ้อน มีกลิ่นหอมเมื่อบานใหม่ๆ

มันแกว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pachyrhizus erosus L. Urb. วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ : Jicama, Yam bean ชื่ออื่น : มันแกว (กลาง), หัวแปะกัวะ (ใต้), มันแกวละแวก มันแกวลาว (เหนือ), มันเพา (อีสาน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถาเลื้อยพัน มีหัวใต้ดิน เป็นรากสะสมอาหาร ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับ ดอกช่อกระจะ ออกเดี่ยวๆ ที่ซอกใบ มีขนสีน้ำตาล กลีบดอกสีม่วงแกมน้ำเงิน รูปดอกถั่ว