Category Archives: Dioscoreaceae

กลอย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dioscorea hispida Dennst. var. hispida ชื่อพ้อง : D. hirsuta Blume วงศ์ : Dioscoreaceae ชื่อสามัญ : Intoxicating yam, Nami, Wild yam ชื่ออื่น : กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา) กลอยนก กอย (ภาคเหนือ) คลี้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น เป็นไม้เถาเลื้อยพันต้นไม้อื่น ไม่มีมือเกาะลำต้นมีหนามเล็กๆ กระจายทั่วไปและมีขนนุ่มๆ สีขาวปกคลุม มีหัวอยู่ใต้ดินลักษณะทรงกลมรี มีรากเล็กๆ