Category Archives: Apocynaceae

รำเพย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Thevetia peruviana L. ชิ่อพ้อง Cerbera thevetia L., Thevetia neriifolia uss. วงศ์ : Apocynaceae ชื่อสามัญ : Trumpet Flower, Yellow Campanilla, Yellow Oleander, Lucky Nut ชื่ออื่น : กระบอก กะทอก บานบุรี ยี่โถฝรั่ง ดอกกระบอก (กรุงเทพฯ) รำพน (ภาคกลาง) แซน่าวา แซะศาลา (ภาคเหนือ) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มสูงได้ถึง

ยี่โถ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Nerium indicum L. วงศ์ : Apocynaceae ชื่อสามัญ : Sweet Oleander, Rose Bay, Ceylon Tree ชื่ออื่น : ยี่โถฝรั่ง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มสูง 1-3 เมตร มียางสีขาวทุกส่วน ใบ เดี่ยว รูปเรียว ยาวปลายและโคนใบแหลม ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง มีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีแดง สีเหลือง มีทังชนิดกลีบลา และชนิดกลีบซ้อน มีกลิ่นหอมเมื่อบานใหม่ๆ